project-image
project-image
project-image

 • Layihələndirmə
 • Avadanlıqların seçilməsi, yığılması və çatdırılması
 • Quraşdırma və istismara verilməsi
 • Texniki qulluq və təmir
 • Mövcud elektrik qurğularının ətraflı tədqiqi
 • Elektrik təcihizatının yenilənməsi və modernləşdirilməsi
 • Yeni avadanlıqla işləmək üçün kadrların hazırlanması

Istec Mühəndislik alçaq gərginlik elektrik sistemlərinin və avadanlıqlarının (1 kV-a qədər) layihələndirmə, quraşdırma və saxlanması üzrə yüksək keyfiyyətli xidmət təklif edir və həm yaşayış, həm də sənaye obyektlərində elektrik şəbəkələrinin fasiləsiz və təhlükəsiz enerji təchizatı və istismarını təmin edir. Xidmət növlərinə aşağıdakılar daxildir:

 • Daimi avadanlıq və enerji avadanlıqlarının eləcə də konversiya və paylayıcı qurğuların quraşdırılması və saxlanması.
 • Nəzarət, qorunma, avtomatlaşdırma, ölçü və həyəcan şəbəkələrinin və sistemlərinin quraşdırılması və saxlanması.
 • Birbaşa və alternativ cərəyan enerji kabelləri.
 • Açıq və daxili işıqlandırma şəbəkələrinin, hər cür torpaq qurğusunun və dövrə yerinin quraşdırılması.
 • Elektrik avadanlıqlarının və elektrik qurğusunun quraşdırılması, yenidən qurulması və modernləşdirilməsi.
 • Dispetçer və istehsal nəzarət cihazlarının təmiri.
 • Avadanlıqların istismar müddətini uzatmaq üçün işlərin görülməsi.
 • Fasiləsiz enerji mənbələrinin və elektrik generatorlarının təchizatı, quraşdırılması və saxlanılması.

Biz sertifikatlaşdırma keçmiş və dövlət tənzimləmələrinə uyğun tanınmış istehsalçılardan yalnız yüksək keyfiyyətli, təhlükəsiz məhsullar təqdim edirik

 • Nəzarət paylayıcı qurğu (avtomatlaşdırma və enerji hesablama otaqları və s.), alçaq gərginlikli cərəyan paylayıcı avadanlıqlar (paylayıcı lövhələr və otaqlar), hərəkətli modullar ilə təchiz olunmuş paylayıcı qurğu, bloklar və ya qutu formasında həmçinin kombinasiya edilmiş alçaq gərginlikli avadanlıqlar (hidravlika və pnevmatika ilə birləşdirilmiş enerji təminatı) və s. daxil olmaqla alçaq gərginlikli paylayıcı qurğu.
 • Vahid cari paylaşıma görə kabel yanğınları və elektrik şəbəkəsini artıq yüklənmədən kənar tutan qoruyucular və enerji dövründən avtomatik ayrılma ilə elektrik cihazlarına qarşı mümkün zərərin qarşısının alınması.
 • Izolyasiya zədə gördüyü zaman müxtəlif elektrik cihazları ilə təmas halında elektrik cərəyanına qarşı mühafizəni təşkil edən diferensial qoruyucu qurğular.
 • Şəbəkədə elektrik enerjisinin açılmasını və bağlanmasını nəzarətdə saxlamağa imkan verən və ev təsərrüfatlarının və peşəkar elektrik cihazlarının idarə edilməsinə imkan verən siqnal qurğuları (rozetkalar, şalterlər, ştepsellər, elektrik açarları)
 • Avadanlıqların düzgün işləməsini təmin etmək üçün enerji faktorunun düzəldilməsi ilə zəif enerji keyfiyyətini artıran stabilizatorlar və gərginlik çeviricilər.
 • AC-yə DC-yə çevirmək və yüksək gərginliyi azaltmaq üçün istifadə edilən transformatorlar və enerji qaynaqları, beləliklə cihazların aşırı qızdırılmasını və qısa dövrlərdən və ya gərginliklərdən yaranan zərərləri qarşısını alır. ‒ istehlak edilmiş elektrik enerjisinin xərclərini azaltmaq və şəbəkələrin saxlanmasına imkan verən elektrik sayğacları.
 • 380V daxili elektrik qurğusuna qədər şəbəkələrə qoşulmaq üçün istifadə olunan alçaq gərginlik kabellər və tellər.

Istec Mühəndislik müxtəlif sənaye və kommersiya obyektlərində orta gərginlik avadanlığının quraşdırılmasında və saxlanması üzrə xidmət göstərir. Yüksək gərginlikdən qorunan hər hansı digər obyektlə yanaşı, elektrik stansiyalarını, sənaye müəssisələrini, tikinti və nəqliyyat obyektlərini təchiz etmək üçün orta gərginlik avadanlıqlarını (6-35 kV) quraşdırırıq. Bizim xidmətlərimizə aşağıdakı təsisatların quraşdırılması və dövriyyəyə alınması daxildir:

 • Montaj, sazlama və istismara vermə işləri
 • Kabellər (enerji, nəzarət və işıqlandırma)
 • Xaricdə və daxildə şəbəkə qurğuları
 • Metal üzlüklü paylayıcı qurğu–xaricdə və daxildə, stasionar və geri çəkilən
 • Güc transformatorları, cərəyan transformatorları və gərginlik transformatorları
 • Ayırıcılar
 • Şalterlər
 • Avadanlıqların təmiri və saxlanması

Biz aşağıdakılar daxil olmaqla əsas ötürücülər və alçaq gərginlikli sistemlərə enerjinin təchizatı, qəbulu və paylanılması üçün orta gərginlikli paylayıcı qurğunu təklif edirik:

 • Birtərəfli yığma avadanlığın kameralar
 • Kommutasiya və ölçü cihazlar
 • Yığma və birləşdirilən şin (busbar) sistemi
 • Fövqəladə söndürmə cihazları
 • Yardımçı cihazlar
 • Avtomatlaşdırma, telemexanika və kommunikasiya üçün qoruma qurğuları

Bir sıra yüksək ixtisaslı İstec Mühəndislik mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilən quraşdırma işləri və bütün avadanlıq quraşdırılmış enerji təchizatı sistemlərinin etibarlı və təhlükəsiz istismarını təmin edən keyfiyyət və enerji təhlükəsizliyinin müasir standartlarına cavab verir.

Istec Mühəndislik aşağıdakı təsisatlar və 110/35/10 kV, 110/35 kV və 110/10 (6) kV yarımstansiyaları daxil olmaqla yüksək gərginlik avadanlıqların (110 - 154 kV) quraşdırılması üzrə xidmətləri təklif edirik:

 • Müxtəlif layihələndirmə, gərginlik və həcmlər üzrə güc transformatorları
 • Köməkçi transformatorlar
 • Sabit kondensator batareyaları
 • Reaktiv güc kompensatorları
 • Açıq və qapalı şəbəkə qurğuları
 • Xarici və daxili quraşdırma üçün metal örtüklü paylayıcı qurğularının bölmələri
 • Vakuum və SF6 elektrik açarları
 • Bir və ya iki topraqlama bıçağı, elektrik və ya mexaniki sürüşmə ilə ayırıcılar
 • Enerji boşaldıcı sayğacları ilə enerji boşaldıcılar

Yarımstansiyaların montajı zamanı, biz həmçinin aşağıdakıları quraşdırırıq:

 • İzolyatorlar
 • Yığma şin (busbar) sistemi
 • Xətti aksessuarları
 • Avadanlıq sıxacları
 • Portallar
 • Bütün yarımstansiyanın və elektrik avadanlıqlarının yerüstü halqası
 • İldırımdan mühafizə çubuğu ilə təchiz olunmuş projektor qülləsi
 • Adapter ilə təchiza edilən batareya
 • Əlaqə filterinə malik yüksək tezlikli dayandırıcı
 • Qoşulma filterinə malik yüksək tezlikli ağızlıq
 • Şin (busbar) sistemi üzrə paylayıcı qurğusu
 • Relenin mühafizəsi, avtomatlaşdırma və ölçmə
 • İkincidərəcəli paylayıcı qurğu və elektrik kabellərinin (0,4 kV) qoşulması

Müştərilərimizin ehtiyac və tələblərini nəzərə alaraq, elektrik təchizatı üzrə bütün layihələri həyata keçirir və bizim yüksək gərginlikli avadanlıqların quraşdırılması, istismarı, saxlanması və təmiri üçün ciddi tələblərimiz var. Bundan əlavə, quraşdırılmış enerji təchizatı sistemlərini sınaqdan keçirir və mövcud sistemlərin diaqnostikasını həyata keçiririk ki, bu da sistemdə qəzaların aşkar edilməsinə və qəzaların qarşısını almağa imkan verir. Elektrik quraşdırma sisteminin etibarlı və fasiləsiz işləməsinə təminat verən bütün montaj və təmir işləri bizim ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir.

İstec Muhəndislik hər hansı bir mürəkkəbliyi (4000A-a qədər) olan enerji panellərinin və idarəetmə kabinetlərinin hazırlanması, montajı və quraşdırılmasını həyata keçirir və qlobal istehsalçılardan panel qurğusunun tərkib hissələrini istifadə edir. Panelin montajı layihə xüsusiyyətlərinə, beynəlxalq texniki standartlara, habelə yerli norma və tələblərə uyğun olaraq, yüksək ixtisaslı kadrlarla həyata keçirilir. Müştərilərimizə yüksək keyfiyyətli komponentlər təklif edir, məhsullarımıza ən yaxşı keyfiyyətə nəzarət və zəmanət veririk.

Aşağıdakı panellərin montajı və quraşdırılmasını yerinə yetiririk:

 • Əsas Paylayıcı Lövhəsi (MDB):380/220V - 660/380V üç fazalı alternativ cərəyan şəbəkəsində və 50Hz tezlikdə binanın və ya ayrı bir hissəsinin elektrik enerjisini qəbul edir və paylayır. Əsas Paylayıcı Lövhələr hər hansı bir çox yük və qısa dövrəyə qarşı elektrik enerjisinin ölçülməsi üçün aparatlara qarşı avtomatik təcili mühafizəni əhatə edir.
 • Enerji paylayıcı lövhələr (LID): binanın elektrik qrupları arasında elektrik enerjisini qəbul edir və paylayır, 380/220V üç fazalı AC şəbəkələrində və 50Hz tezlikdə güc sayımını həyata keçirir, xətlərin qısa qapanmalardan və artıq yüklənmələdən qorunması təmin edir. Enerji paylaycı lövhə enerji kabelinin girişində quraşdırılır.
 • Avtomatik ötürücü açar (ATS): əsas enerji mənbəyinin və ya elektrik kəsilməsinin söndürülməsi zamanı avtomatik olaraq, yedəkləmə gücünə keçir və bərpa edildikdə əsas gücə qaytarılır. ATS əsas və arxa enerji mənbələrinin dövrlərində gərginliyin mövcudluğunun daimi monitorinqini təmin edir, gərginliyin müqayisə edir və gərginliyin göstəricilərini müəyyən edir və normadan kənaraçıxmaları aşkar edir.
 • Çoxmərtəbəli binalar üçün paylayıcı lövhələri: elektrik enerjisini mərtəbədə qəbul edir və binanın mərtəbələrində yerləşən mənzillərin paylayıcı lövhələrinə ötürür.
 • Çoxmərtəbəli binalaın mərtəbələri üçün paylaşma lövhələri: mənzillərin, kiçik kotteclərin və ya evlərin içərisində elektrik enerjisini saymaq və bölüşdürmək.
 • İşıqlandırma idarəetmə paneli: AC gücünü 50Hz tezliyində qəbul edir və yayır, eləcə də qrup halındakı dövr xətlərini açır/bağlayır, elektrik zəncirlərini kəsir, AC şəbəkələrini izafi yüklənmədən və xətalardan qorunmasını təmin edir.
 • Kəsintisiz enerji təchizatı (UPS): kompüterlər, idarəetmə və monitorinq sistemləri, tibbi avadanlıqlar, siqnalizasiya və digər sistemləri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edən avadanlıq və qurğuların elektrik enerjisi təchizatının fasiləsiz təchizatını təmin edir.
 • Köməkçi enerji qurğusu (APU): elektrik stansiyaları (işıqlandırma, istilik və s.) və köməkçi yarımstansiyalarının avadanlıqları üçün AC enerji təchizatını (0.4kV) təmin edir.
 • idarəetmə panelləri: mühəndislik avadanlığı, texnoloji proseslər, təcili həyəcan siqnalları, idarəetmə mərkəzinə məlumatın ötürülməsi, operatorun əmrlərinin icrası, elektrik enerjisinin paylanması və istehlakçı, avadanlıqların mühafizəsi və avtomatlaşdırılması və bir çox digər əməliyyatlar təmin edir.

Gələcəkdə baş verə biləcək hadisələrin qarşısını almaq üçün elektrik enerji sistemlərinin layihələndirilməsi və iş prosesi zamanı yalnız keyfiyyətli və sertifikatlaşdırılmış avadanlıqlardan və naqillərdən istifadə etmək əsas şərtdir. Elektrik enerjisi təchizatı istehlakçının yüksək keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə günün 24 saatı tələb olunan həcmdə təchiz edilməsini nəzərdə tutur. Elektrik enerjisi təchizatı sisteminin layihələşdirilməsi təmir işlərindən öncə həyata keçirilməlidir.

Elektrik enerjisi təchizatına alt stansiyaları artıran və ya azaldan qidalanma mənbələri, paylayıcı elektrik şəbəkələri qidalandıran transformatorlar, müxtəlif köməkçi qurğular və tikililər daxildir.

Şirkətimiz tərəfindən daimi və dəyişən cərəyanlı elektrik ötürücü kabel xəttlərinin montajı, daxili və xarici (hava və kabel) işıqlandırma şəbəkələrinin montajı, bütün növ torpaqlama dövrələrinə məxsus torpaqlanmış qurğuların montajını həyata keçirir.

Şirkətimizin mühəndisləri (mütəxəssisləri) bütün növ binalarda elektrik enerjisinin effektiv istifadəsi üçün peşəkar xidmətlər göstərir.

(+994 50) 228-16-06

(+994 12) 310-83-88

info@istekgroup.az